R 550

EX. VAT

11 "CPD" ure Pakket

Online

NOTA: Om te registreer vir die pakket, stuur 'n e-pos na cpd@growthinmotion.co.za sodat u vir die individuele kursusse geregistreer kan word.

Heg asseblief die bewys van die Payfast betaling aan.

Meld ook net die Naam en Van in die e-pos!


Kursusbesondehede


Professionele Liggaam: CISA en IOBSA
KPO (CPD) ure: 11 ure

5 Kursusse in die volgende 3 kategorieë

 • Etiek (Ethics) 3 KPO ure
 • Professionele kennis (Professional knowledge) 3 KPO ure
 • Regulatoriese opdatering (Regulatory update) 4 KPO ureKursusbeskrywing

 

Besigheidsetiek - 'n Gids vir Professionele Persone 3 KPO ure

Leerders sal voldoende kennis en begrip oor die volgende onderwerpe verwerf:

 • Wat is 'n etiese kode?
 • Waarom 'n etiese kode?
 • Die doel en proses van kode ontwerp
 • Die proses van kode-ontwikkeling
 • Etiese beginsels
 • Voorbeelde van etiese kodes
 • Code implementation
 • Kodeoorsig

 

Grondbeginsels van Aftreebeplanning 4 KPO ure

Leerders sal voldoende kennis en begrip oor die volgende onderwerpe verwerf:

 • Wanneer is dit 'n goeie tyd om te begin beplan vir aftrede?
 • Hoeveel is genoeg?
 • Die aftreebeplanningsstadiums.
 • Na-aftreetydperk.
 • Inkomste benodig na aftrede.
 • Tydperk tot aftrede.
 • Kapitaal benodig by aftrede.
 • Hoe om huidige aftreevoorsiening te hanteer.
 • Hantering van die bekostigbaarheidsprobleem.
 • Aanpassings van 'n aftreeplan.
 • Gevallestudies & Kennistoets.

Konflik van Belange 2 KPO ure

Leerders sal voldoende kennis en begrip oor die volgende onderwerpe verwerf:

 • Wat is konflik van belange?
 • Wie is verantwoordelikheid vir die bestuur van konflik van belange?
 • Tussen wie kan konflik van belange ontstaan?
 • Erkenning van konflik van belange.
 • Evaluering van konflik van belange.
 • Die bestuur en ver`mindering konflik van belange.
 • Aansporings en konflik van belange.
 • Beleid en prosedures

Teen-Geldwassery 2 KPO ure

Leerders sal voldoende kennis en begrip oor die volgende onderwerpe verwerf:

 • Wat is geldwassery
 • Globale impak van geldwassery
 • Risikofaktore - Polities blootgestelde persone, hoë-risiko-jurisdiksies, hoërisiko-sakekategorieë.
 • Hoe lyk geldwassery - voorbeelde en rooi vlae.
 • Wat om te doen as jy geldwassery vermoed - verslagdoening en wenke.
 • Ondersteuning en advies.