R 235

EX. VAT

Konflik van Belange

Online


Kursusbesondehede

Professionele Liggaam: CISA
Akkreditasie nommer: GiE2022040003
KPO (CPD) ure: 2 ure 

Kursusbeskrywing 

Leerders sal voldoende kennis en begrip oor die volgende onderwerpe verwerf:

 • Wat is konflik van belange?
 • Wie is verantwoordelikheid vir die bestuur van konflik van belange?
 • Tussen wie kan konflik van belange ontstaan?
 • Erkenning van konflik van belange.
 • Evaluering van konflik van belange.
 • Die bestuur en ver`mindering konflik van belange.
 • Aansporings en konflik van belange.
 • Beleid en prosedures.


Leerdoelwitte
 

Aan die einde van hierdie kursus sal die leerder in diepte kennis van die volgende hê:

 • Verstaan die moontlike konflik van belange wat in 'n besigheid kan bestaan.
 • Verstaan die regulatoriese vereistes van konflik van belange.
 • Erkenning en evaluering van konflik van belange.
 • Risiko's vir die onderneming.
 • Die bestuur en versagtende konflik van belange.