R 265

EX. VAT

Besigheidsetiek - 'n Gids vir Professionele Persone

Online


Kursusbesondehede

Professionele Liggaam: CISA
Akkreditasie nommer:  GiE20220800020
KPO (CPD) ure: 3 ure

Kursusbeskrywing 

Leerders sal voldoende kennis en begrip oor die volgende onderwerpe verwerf:

 • Wat is 'n etiese kode?
 • Waarom 'n etiese kode?
 • Die doel en proses van kode ontwerp
 • Die proses van kode-ontwikkeling
 • Etiese beginsels
 • Voorbeelde van etiese kodes
 • Code implementation
 • Kodeoorsig

Leerdoelwitte 

Aan die einde van hierdie kursus sal die leerder in diepte kennis van die volgende hê:

 • Verstaan hoe 'n etiese kode rigting aan jou besigheidsfilosofie moet gee.
 • Verstaan die ontwikkelingsproses en aspekte wat oorweeg moet word wanneer 'n etiese kode ontwikkel of opdateer word.
 • Verstaan die verskillende etiese beginsels wat vir spesifieke etiese kodes oorweeg kan word.
 • Verstaan kode implementering en deurlopende hersiening vir besigheidsontwikkeling en groei.